Welcome/Wilkommen/Bienvenue in/a 'Maison Mont Joie'

PIC6-
PIC 1-2
PIC 3-3-
PIC2-2
PIC4-4
PIC5

Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.

Periode

Week/Woche/Semaine

(€)

(per night - pro Nacht - par nuit) (€)

Minimum

(Nights, Nächte, Nuits) (€)

september+

665

95

5

oktober-

735

105

5

november tot kerstmarkt

630

90

5

Advent/Kerst/Nieuwjaar

735

105

5

januari+

630

90

5

februari-juni+

700

100

5

juli/augustus

770

110

5

Bijkomende kosten / Additional costs / Nevenkosten / frais supplémentaires:


Reservering / Booking / Buchung / réservation: € 10,00


Borgsom / Security / Kaution / Sécurité: € 200,00


> 3 Gasten / Guests / Gäste / Invites: € 5,00 pp/pn

Beschikbaarheid:

Huur- en reserveringsvoorwaarden / Rental- and bookingconditons Miet- und Buchungsbedingungen / conditions de location et de reservation


Betaling/Payment/Zahlung/Paiement


Na ontvangst van de factuur betaalt u direct 20% van het boekingsbedrag. Het resterende bedrag (inclusief  waarborgsom) dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode op onze rekening te zijn bijgeschreven. Na  ontvangst van de aanbetaling is uw  reservering definitief. Indien de  aanbetaling niet binnen 14 dagen op onze bankrekening is bijgeschreven,  alsmede wanneer het resterende bedrag 4  weken voor aanvang van de huurperiode niet op onze rekening is bijgeschreven, behouden wij ons het recht voor de  vakantiewoning opnieuw te verhuren. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode dient u  het volledige bedrag over te maken zodra  u het reserveringsbewijs heeft ontvangen.After you have received your bill, we expect you to pay 20% of its total at once. The rest of the payment we expect at the latest 4 weeks before   the  start of your rentalperiod. After we have received your payment, we will make your booking definitive. In case we do not receive your first payment within 14 days or in case we do not receive your final payment in time, we feel free to rent the appartment to someone else. In case  you make your booking within 4 weeks from the rentalperiod, we expect  you to pay the full amount at once after you have received your bill.Nachdem   Sie die Rechnung empfangen haben erwarten wir daß Sie sofort  20% von die ganze Summe zahlen. Das Übrige Teil erwarten wir  spätestens 4 Wochen   vor Anfang Ihre Mietperiode. Nachdem wir die eerste Zahlung empfangen   haben wird Ihre Buchung definitive. Falls wir  nicht innerhalb 14 Tagen Ihre erste Zahlung empfangen haben oder falls wir die letzte Zahlung nicht rechtzeitig empfangen haben dann behalten wir uns das Recht die Wohnung an jemand anderes zu vermieten. Falls Sie innerhalb 4 Wochen von die Mietperiode buchen, dann   erwarten wir die ganze Zahlung gleich   nachdem Sie die Rechnung   empfangen haben.  Une fois que vous avez reçu votre facture , nous attendons de vous de payer 20 % du total de son à la fois . Le reste du paiement nous nous attendons au plus tard 4 semaines avant le début de votre rentalperiod . Après que nous avons reçu votre paiement , nous ferons de votre réservation définitive. Dans le cas où nous ne recevons pas votre premier paiement dans les 14 jours ou en cas nous ne recevons pas votre paiement final dans le temps, nous nous sentons libres de louer l'appartement à quelqu'un d'autre . Dans le cas où vous faites votre réservation dans les 4 semaines de la rentalperiod , nous attendons de vous faire payer le plein montant à la fois après que vous avez reçu votre facture .  


Annulering/Annulment/Annulierung/Annulation


Annuleren is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode,  hierbij wordt de aanbetaling ingehouden.  Bij latere annulering brengen wij de volledige huurprijs in rekening. De betaalde borgsom en schoonmaakkosten betalen wij terug.Annulment is possible until 4 weeks before the start of your rental period. In this case we will keep your first payment. If the Annulment is done within 4 weeks of the start of your rental period we will bill you for the total rental price. We will pay back the security and the money paid for cleaning.Sie können die Buchung bis 4 Wochen vor Anfang Ihre Mietperiode annulieren. In diesem Fall behalten wir Ihre erste Zahlung. Wenn Sie später annulieren rechnen wir dafür die Mietpreise. Die Kaution und das Geld für Reinigung zahlen wir zurückL'annulation est possible jusqu'à 4 semaines avant le début de votre période de location. Dans ce cas, nous allons garder votre premier versement. Si l'annulation est effectuée dans les 4 semaines suivant le début de votre période de location, nous vous facturerons le prix total de la location. Nous allons rembourser la sécurité et l'argent versé pour le nettoyage.

Talen/Sprachen Languages/Langues: